Wikia

Freeciv

Terminal

703pages on
this wiki
Talk0

In order to start Freeciv server type in terminal (linux): freeciv-server

Around Wikia's network

Random Wiki